Bliżej rodziny i dziecka
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich przystąpił do realizacji partnerskiego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Celem projektu jest podjęcie działań w zakresie wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w Gminie Strzelce Opolskie poprzez usługi świadczone przez asystenta rodziny. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie usług społecznych poprzez wzrost liczby usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych, w tym asystentury rodzinnej.

W Gminie Strzelce Opolskie w ramach tego projektu zostanie zatrudniony jeden asystent rodzin na okres minimum dwóch lat. Wartość projektu wynosi 84 420,00 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich to 71 757,00 zł.

Realizacja zadania odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa zawartego pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, Miastem Opole, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu, gminami: Domaszowice, Łubniany, Brzeg, Paczków, Kluczbork, Popielów, Grodków, Głubczyce, Korfantów, Zdzieszowice, Dąbrowa, Bierawa, Strzelce Opolskie, Pokój oraz z Powiatem Krapkowice.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2016-05-04 07:48:58)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2016-05-04 07:49:25)