Program Opieka wytchnieniowa
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij

 

Gmina Strzelce Opolskie w 2021 roku przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystającymi z innych form usług w godzinach realizacji opieki wytchnieniowej, w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa jest nieodpłatna. Program będzie realizowany do 31.12.2021.

Sposób zgłoszenia do programu: Osoby chętne do skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej powinny złożyć następujące dokumenty:

  1. Kartę zgłoszenia do programu,
  2. Kartę oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka,
  3. Kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.


Powyższe dokumenty można składać w następujący sposób:

  • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie;
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie;
  • wysłać pocztą elektroniczną na adres email info@opsstrzelce.pl (skan dokumentów)


Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu godzin, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021r.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich tel. 77/ 4630875 w poniedziałek w godzinach 7.30 do 17.00, we wtorek, środę i w czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, i piątek w godzinach 7.30-14.00

Więcej na stronie internetowej: www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

Ochrona danych osobowych: www.opsstrzelce.pl/Ochrona-danych-osobowych,86
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2021-05-25 10:05:31)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2021-07-01 09:15:28)