Projekt Nie-Sami-Dzielni II

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych

oraz wspierających osoby niesamodzielne


Gmina Strzelce Opolskie przystąpiła do realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych na terenie województwa opolskiego.

Grupa docelowa:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie województwa opolskiego.

Główne zadania w projekcie:
  • zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi,
  • wprowadzenie poradnictwa prawnego oraz psychologicznego dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz w zakresie poruszania się po różnych systemach wsparcia,
  • utworzenie i prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych dzięki którym nastąpi zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  • zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne np. zajęcia ruchowe, fizykoterapii lub/i laseroterapii,
  • usługa teleopieki dzięki której istnieje możliwość szybkiego wezwania pomocy oraz skutecznej interwencji służb ratowniczych przez osobę niesamodzielną,
  • aktywizacja społeczna osób nowoociemniałych i osób z ich otoczenia poprzez szkolenia na których zostanie przekazana najnowsza wiedza i umiejętności aktywizacji,
  • odkrywanie i rozwijanie talentów osób niepełnosprawnych (warsztaty),
  • rehabilitacja społeczna osób laryngektomowanych (diagnoza i rehabilitacja)

Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z powiatami: Krapkowickim, Prudnickim, Oleskim; gminami: Skoroszyce, Pawłowiczki i Strzelce Opolskie oraz Fundacją Szansa dla Niewidomych, Fundacją Kwitnące Talenty i Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu.

W ramach Projektu Gmina Strzelce Opolskie realizuje zadanie: Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Strzelce Opolskie.

Wartość projektu: 2 110 076,25 zł
Dofinansowanie zadań Partnera projektu – Gminy Strzelce Opolskie z UE: 46 750,00 zł
Dofinansowanie zadań Partnera projektu – Gminy Strzelce Opolskie z BP: 5 225,00 zł
Wkład własny Partnera projektu – Gminy Strzelce Opolskie: 3 025,00 zł
 
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2021-10-12 12:14:48)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2021-10-12 12:17:05)
Liczba odwiedzin: 290

Stopka

Zamknij