Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
05.05.2021

Na sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich została w dniu 14.04.2021 przyjęta uchwała w sprawie utworzenia programu osłonowego pn. „Lokalny Program Wsparcia Systemu Pomocy Społecznej - Wspieranie osób niepełnosprawnych wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością ich samodzielnej egzystencji i niezdolnych do pracy, w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
Zadaniem programu jest wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością ich samodzielnej egzystencji i niezdolnych do pracy, w zakresie ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomoc finansowa udzielana będzie w kwocie równej opłacie podstawowej ponoszonej za osobę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, do czasu posiadania przez daną osobę aktualnego orzeczenia.

Osoby niepełnosprawne będą kwalifikowane na podstawie wniosku złożonego przez nich samych lub inną upoważnioną osobę, oraz po przedstawieniu orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego orzeczenia, z których będzie wynikać, że osoba niepełnosprawna wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i jest niezdolna do pracy. Na ustalenie wsparcia nie ma wpływu sytuacja dochodowa rodziny.

Wnioski będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, od 1 maja 2021 r. Realizacja programu jest przewidziana do 31 grudnia 2022 roku
Pliki do pobrania:
powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2021-04-19 12:10:59)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2021-05-05 07:32:19)