Klub Seniora

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Klub Seniora to placówka działająca w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Skupia ona środowisko emerytów i rencistów z terenu gminy. Klub prowadzi zajęcia i organizuje przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i integrujące zgodnie z oczekiwaniami seniorów oraz ich predyspozycjami. Uczestnicy zajęć to osoby, których sytuacja życiowa z różnych powodów (samotność, spora ilość czasu wolnego, zainteresowania) skłaniają do zaangażowania się w życie klubowej społeczności. Najważniejszym celem działań Klubu jest aktywizacja: społeczna, kulturalna i psychofizyczna wszystkich jego członków. Konsekwentnie realizowana jest tutaj również idea „drugiego domu”, która ma w atrakcyjny sposób wypełnić przestrzeń w pozostałej aktywności życiowej seniora. Jest to idea otwarta na wszelkie formy i działania służące osiągnięciu celów. 

Istotą działalności Klubu jest bowiem zaspakajanie potrzeb ludzi starszych:
  • potrzebę wypoczynku i relaksu
  • potrzebę kontaktów (zwłaszcza nieformalnych) z innymi ludźmi
  • potrzebę współzawodnictwa, uznania, dowartościowania, wyróżniania się
  • potrzebę zdobywania informacji, nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności praktycznych
  • potrzebę aktywności psychofizycznej poprzez wszelką działalność społeczną i kulturalną, artystyczną, i rekreacyjną.
Klub Seniora stwarza szerokie możliwości samorealizacji współczesnego Seniora.
 
Zapraszamy do uczestnictwa od poniedziąłku do piątku w godzinach 13:00-16:00


Klub Seniora
ul. Parafialna 2a
47-100 Strzelce Opolskie

 (+48) 77 461 29 40

Uczestnictwo w zajęciach klubu jest bezpłatne

W klubie seniora realizowany jest program Senior+
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2016-02-25 09:39:55)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2022-11-16 00:31:06)
Liczba odwiedzin: 3316

Stopka

Zamknij